O relácii:

Moderátor:

Ing Mgr. Marian Kotleba

Archív relácie:

(už čoskoro)