UTOROK

10:00 – 11:30

Odvahou proti systému

s Rastislavom Schlosárom

téma: Čipová totalita – výmysel alebo pravda?

16:00 – 17:30

Dve na jedného s Dankou a Tinou

téma: Aj tvrdé športy sú pre ženy


18:00 – 19:30

Urbaniáda

hostia: PhDr. Martin Lacko, PhD.

Daniel Mikunda

téma: Slovenská cesta