Práve vysielame: Cyrilo-Metodskú sv. omšu

z kostola sv. Martina v Čeríne