Ako to bolo so Slovenskou republikou od 1. januára 1993?