O relácii:

V súčasnosti všetci vidíme, že určitá časť názorov je v našej spoločnosti akosi utláčaná do úzadia. Každý môžeme mať názory rôzne, také, aj onaké. Aby sme však rozprúdili zdravú a plodnú diskusiu, v éteri sa nemôže šíriť len úzko špecifikovaný názorový prúd. Ten, ktorý je elitou akceptovaný, ten, ktorý nemá potenciál ohroziť tie akceptované – „správne“ názory. Práve preto chceme prinášať aj názory iné, tie, ktoré príliš nezaznievajú. Zdrojom týchto názorov budú naši hostia, ľudia pôsobiaci v rôznych oblastiach spoločenského života, ktorí sa neboja svoje názory hovoriť nahlas, nech už sú akékoľvek..

Moderátori:

JUDr. Milan Španír
právnik

Mgr. Radovan Hrádek
právnik

Archív relácie:

(už čoskoro)