Najbližšie živé vysielanie

v utorok od 18:00 do 20:00

Cyrilo-Metodská svätá omša

z kostola sv. Martina v Čeríne