Pre plánovanú odstávku

elektrickej energie dnes nevysielame.